Go to Top

Historisch silvolde 1945 tot heden

Deze rubriek is voor alle belangstellenden voor de historie van Silvolde vanaf 1945 tot heden

Het wordt een opsomming van alle fabrieken,  groothandels, winkels, huis aan huis verkopers, ambachtslieden, dienstverlenende personen , zelfstandigen zonder of met personeel, agrariërs , overige wetenswaardigheden over Silvolde en markante Silvoldenaren .

Gegevens omtrent de eigenaar, jaartal start en einde van de onderneming, vestigingsplaats en foto’s zijn welkom.

Dank aan allen die mij informatie sturen en aan Theo Koolenbrander en Willie Dieker van heemkundige vereniging Old Sillevold voor het uitzoekwerk en beschikbaar stellen van archiefgegevens. Verder is het Bulletin van Old Sillevold ,dat twee maal per jaar verschijnt, een goed te gebruiken informatie bron, dank aan alle schrijvers.

Silvolde heeft nog een archief: het Historisch Archief Silvolde , het H.A.S. beheerd en opgezet door Theo Tangelder Senior

Aanvullingen of verbeteringen van hetgeen op de site staat zijn welkom graag sturen naar Robbie Wolters en ik neem contact met u op.